Arxiu de l'etiqueta | cèdula

cèdula habitabilitat

Que són les cèdules d’habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat d’un habitatge és un document que acredita el compliment dels requisits mínims perquè un espai pugui ser habitat per persones a nivell de salubritat, higiene i solidesa. Està legalitzada per les comunitats autònomes i caduca cada 15 anys. En aquesta acreditació es regula la superfície útil, mínima, dels espais de l’habitatge així […]

Llegir més
cèdula habitabilitat Girona

Procés de la Cèdula d’habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és el document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat segons la normativa vigent. La cèdula s’anomena de primera ocupació quan es refereix a habitatges de nova construcció, i de segona ocupació si es refereix a habitatges usats […]

Llegir més
cédula habitabilidad Girona

Requisits per obtenir la cèdula d’habitabilitat

Per poder obtenir la cèdula d’habitabilitat d’habitatge usat o preexistent un immoble ha de disposar de la consideració administrativa d’habitatge (ha d’estar considerat legalment com a habitatge pel corresponent ajuntament) i complir les condicions d’habitabilitat per als habitatges usats o preexistents del Decret 141/2012, de 30 d’octubre, sobre les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i […]

Llegir més
Certificat Habitabilitat Girona

Superfície mínima d’un habitatge per obtenir la cèdula d’habitabilitat

La superfície útil mínima que han de tenir els habitatges usats o preexistents per poder obtenir la cèdula d’habitabilitat és de 20m². Excepcionalment, s’admeten habitatges amb una superfície útil mínima d’entre 15m² i 20m² que hagin estat construïdes amb llicència d’obres sol·licitada abans de l’1 de febrer de 1984 i que disposin de cèdula d’habitabilitat […]

Llegir més
Cédulas habitabilidad Girona

És obligatòria la cèdula d’habitabilitat per vendre?

Com saber l’estat en què es troba la concessió de la cèdula d’habitabilitat un cop sol·licitada fins que és atorgada? Un cop realitzada la sol·licitud de la cèdula d’habitabilitat, es pot consultar l’estat en què es troba la tramitació a l’Agència de l’Habitage de Catalunya o a l’Oficina Local d’Habitatge en la qual s’hagi sol·licitat […]

Llegir més
Cèdula per a comprar o vendre pis

Es poden vendre o comprar habitatges sense cèdula d’habitabilitat vigent?

Segons l’article 10 del Decret 141/2012, només és possible quan per algun dels següents supòsits les persones adquirents d’un habitatge usat o preexistent poden exonerar de manera expressa a les transmitents de l’obligació de lliurar la cèdula d’habitabilitat. 1.- Exoneració per realització d’obres de rehabilitació: Quan l’habitatge necessita d’obres de rehabilitació que li permetin el […]

Llegir més