Procés de la Cèdula d’habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és el document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat segons la normativa vigent.

cèdula habitabilitat GironaLa cèdula s’anomena de primera ocupació quan es refereix a habitatges de nova construcció, i de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents.

Si vostè s’encarrega de tramitar les cèdula d’habitabilitat dels habitatges dels seus clients, des del nostre despatx li redactarem i lliurarem els certificats el més ràpid possible i al millor preu.

Així mateix, i si ho desitja, també ens encarreguem de tota la tramitació amb l’administració per agilitzar el procés i simplificar el treball.

PREGUNTES FREQÜENTS

¿ÉS OBLIGATÒRIA LA CEDULA D’HABITABILITAT? ¿PERQUÈ SERVEIX?

Tots els immobles han de disposar de cèdula d’habitabilitat, que té una vigència de 25 anys en el cas dels habitatges de nova construcció i de 15 anys en el cas d’habitatges usats, de conformitat amb l’article 9 del Decret 141/2012 que fixa les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

Actualment, la cèdula d’habitabilitat és un document indispensable en el moment de:

  • Llogar o vendre un immoble.
  • Tramitar l’alta dels subministraments d’electricitat, aigua o gas i telecomunicacions.
  • Tramitar una hipoteca.
  • Tramitar un reagrupament familiar d’estrangers.

QUI POT DEMANAR LA CEDULA D’HABITABILITAT?

La cèdula d’habitabilitat pot ser sol·licitada pel propietari de l’habitatge, l’administrador o un representant autoritzat.

Procés obtenció cèdula d'habitabilitat¿QUE PROCEDIMENT S’HA DE SEGUIR PER A OBTENIR LA CEDULA D’HABITABILITAT?

El procediment per a l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat es pot resumir en el següentesquema.

¿QUE DADES FIGUREN EN LA CEDULA D’HABITABILITAT?

Les dades que figuren en la cèdula d’habitabilitat són:

  • L’adreça de l’habitatge.
  • La superfície útil.
  • Les estances i els espais que el componen en el moment de la seva emissió.
  • La seva ocupació màxima (nombre màxim de persones que poden viure-hi).
  • A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència dels seus titulars o ocupants.

¿QUE PASSA SI UN HABITATGE NO COMPLEIX ELS REQUISITS D’HABITABILITAT EXIGITS?

En el cas que durant la inspecció de l’habitatge, el tècnic observi que no es compleixen els requisits mínims d’habitabilitat establerts per la normativa, el propietari haurà de dur a terme les actuacions necessàries per a esmenar els defectes detectats durant la visita.

¿QUE COST TENEN LES TAXES DE TRAMITACIÓ?

La tramitació de la cèdula d’habitabilitat per part de l’administració està condicionada al pagament d’una taxa de 18,90 € si la tramitació es fa presencialment o de 13,23 € si es realitza de forma telemàtica.

¿TOTS ELS HABITATGES PODEN OBTENIR LA CEDULA D’HABITABILITAT?

No. A part de complir els requisits mínims d’habitabilitat establerts al decret 141/2012, l’immoble ha d’estar escripturat com a habitatge. Per exemple, un local reformat per complir amb els requisits continuarà sense poder obtenir la cèdula si no es demana una llicència de canvi d’ús.

¿QUE NORMATIVA REGULA LA CEDULA D’HABITABILITAT?

El Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

¿QUE PREU TÉ LA CEDULA D’HABITABILITAT?

Per poder-li oferir el millor preu, no establim un import fix per a la redacció de cèdules d’habitabilitat, sinó que el determinem en funció de la situació de l’immoble a certificar.

Així mateix, si vostè és un professional de la gestió i comercialització immobiliària, li oferim la possibilitat de beneficiar-se d’importants descomptes en funció del volum de contractació.

, , , , , , , , , , , , , , , ,