Que són les cèdules d’habitabilitat

A l’hora de llogar o comprar un habitatge, per donar d’alta un subministrament … Són moltes les situacions en què es demana la cèdula d’habitabilitat de la casa, però què és i com es tramita?

cèdula habitabilitatLa cèdula d’habitabilitat d’un habitatge és un document que acredita el compliment dels requisits mínims perquè un espai pugui ser habitat per persones a nivell de salubritat, higiene i solidesa. Està legalitzada per les comunitats autònomes i caduca cada 15 anys.

En aquesta acreditació es regula la superfície útil, mínima, dels espais de l’habitatge així com l’equipament mínim que ha de tenir: inodor, cuina, aigua calenta, etc. Els requisits no són molt exigents així que el més habitual és que els habitatges compleixin els mínims.

Segons la Llei 18/2007 aquest document s’exigeix ​​en contractar i donar d’alta els serveis d’aigua, gas i llum, a més dels tràmits per llogar o vendre un immoble. El recomanable és que, abans de signar un contracte de lloguer o d’anar al notari per fer una compravenda, es comprovi que l’habitatge disposa de la cèdula d’habitabilitat al dia.

Si no es té aquest document o està caducat, s’ha de contactar amb un arquitecte o arquitecte tècnic i sol·licitar-li un Certificat d’Habitabilitat visat pel seu Col·legi professional. Aquest realitzarà una inspecció visual a l’immoble i comprovar si compleix o no amb la normativa actual.

Un cop es disposi del Certificat, s’ha de lliurar a l’administració que correspongui juntament amb la resta de documentació necessària.

La resposta a aquest tràmit no sol demorar-se més d’un mes, tot i que depèn de cada comunitat autònoma. Si es necessita aquest document de manera urgent, en la majoria de tràmits es permet presentar la instància segellada conforme s’ha sol·licitat el certificat d’habitabilitat, sense haver d’esperar a tenir el certificat físic.

Aquí es poden trobar alguns exemples de céludes d’habitabilitat de Catalunya.

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,