Arxiu | Cèdula d’habitabilitat

cèdula habitabilitat

Que són les cèdules d’habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat d’un habitatge és un document que acredita el compliment dels requisits mínims perquè un espai pugui ser habitat per persones a nivell de salubritat, higiene i solidesa. Està legalitzada per les comunitats autònomes i caduca cada 15 anys. En aquesta acreditació es regula la superfície útil, mínima, dels espais de l’habitatge així […]

Llegir més
cèdula habitabilitat Girona

Procés de la Cèdula d’habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és el document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat segons la normativa vigent. La cèdula s’anomena de primera ocupació quan es refereix a habitatges de nova construcció, i de segona ocupació si es refereix a habitatges usats […]

Llegir més
cédula habitabilidad documento

Per què cal un Certificat d’Habitabilitat

Per sol·licitar la cèdula d’habitabilitat d’un habitatge usat o preexistent és imprescindible presentar un Certificat d’Habitabilitat emès per un tècnic competent (arquitecte, arquitecte tècnic o aparellador) i visat pel col·legi corresponent. En el cas dels habitatges construïts amb posterioritat a l’agost 11, 1984 que disposin de cèdula d’habitabilitat d’obra nova (o de primera ocupació) caducada, […]

Llegir més
Certificado Habitabilidad

Quant es triga a obtenir la cèdula d’habitabilitat?

El termini màxim que té la Generalitat per notificar l’atorgament o la denegació de la cèdula d’habitabilitat és de 30 dies hàbils des de la data de recepció en el Registre de la sol·licitud amb la documentació completa. A aquest termini com a mínim cal afegir-hi el temps necessari per obtenir el Certificat d’Habitabilitat, document […]

Llegir més
cédula habitabilidad Girona

Requisits per obtenir la cèdula d’habitabilitat

Per poder obtenir la cèdula d’habitabilitat d’habitatge usat o preexistent un immoble ha de disposar de la consideració administrativa d’habitatge (ha d’estar considerat legalment com a habitatge pel corresponent ajuntament) i complir les condicions d’habitabilitat per als habitatges usats o preexistents del Decret 141/2012, de 30 d’octubre, sobre les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i […]

Llegir més
Certificat Habitabilitat Girona

Superfície mínima d’un habitatge per obtenir la cèdula d’habitabilitat

La superfície útil mínima que han de tenir els habitatges usats o preexistents per poder obtenir la cèdula d’habitabilitat és de 20m². Excepcionalment, s’admeten habitatges amb una superfície útil mínima d’entre 15m² i 20m² que hagin estat construïdes amb llicència d’obres sol·licitada abans de l’1 de febrer de 1984 i que disposin de cèdula d’habitabilitat […]

Llegir més
certificat habitabilitat Girona

La cèdula d’habitabilitat d’un habitatge

És necessari que un immoble estigui registrat com a vivenda per poder obtenir la cèdula d’habitabilitat? Sí, ho és. Per obtenir la cèdula d’habitabilitat d’un habitatge usat o preexistent cal que l’immoble estigui registrat com a vivenda, així com disposar de la consideració administrativa d’habitatge, és a dir, ha d’estar considerat legalment com a habitatge […]

Llegir més
Certificats d'habitabilitat Girona

Caduquen les cèdules d’habitabilitat?

Com renovar una cèdula d’habitabilitat caducada? Les cèdules d’habitabilitat tenen una vigència de 15 anys des del moment en què són atorgades. Transcorregut aquest termini, per renovar s’han de tramitar de nou seguint els mateixos passos marcats a la pregunta nº 2, és a dir, sol·licitant-de nou mitjançant un nou Certificat d’Habitabilitat. Com saber si […]

Llegir més
Cédulas habitabilidad Girona

És obligatòria la cèdula d’habitabilitat per vendre?

Com saber l’estat en què es troba la concessió de la cèdula d’habitabilitat un cop sol·licitada fins que és atorgada? Un cop realitzada la sol·licitud de la cèdula d’habitabilitat, es pot consultar l’estat en què es troba la tramitació a l’Agència de l’Habitage de Catalunya o a l’Oficina Local d’Habitatge en la qual s’hagi sol·licitat […]

Llegir més
Cèdula per a comprar o vendre pis

Es poden vendre o comprar habitatges sense cèdula d’habitabilitat vigent?

Segons l’article 10 del Decret 141/2012, només és possible quan per algun dels següents supòsits les persones adquirents d’un habitatge usat o preexistent poden exonerar de manera expressa a les transmitents de l’obligació de lliurar la cèdula d’habitabilitat. 1.- Exoneració per realització d’obres de rehabilitació: Quan l’habitatge necessita d’obres de rehabilitació que li permetin el […]

Llegir més